top of page

MUDr. Zuzana Konopková

zuzana.png

Studovala jsem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Promovala jsem v roce 1997, v roce 2000 jsem složila atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Od roku 2003 jsem pracovala jako praktická lékařka v několika zdravotnických zařízeních v zaměstnaneckém poměru. Věnovala jsem se jak preventivní, tak léčebné péči, včetně prohlídek pracovně-lékařské péče.

V roce 2019 jsem založila ve spolupráci s mým partnerem MUDr. Ivanem Falesem společnost VE ZDRAVÍ s.r.o, ve které od ledna 2020 pracuji jako praktická lékařka.

Jsem členkou České lékařské komory, Společnosti všeobecného lékařství J.E.Purkyně, Sdružení praktických lékařů.

Jsem držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání. Jsem zastánkyní komplexního pohledu na onemocnění, na jeho vznik a průběh. Jsem průvodkyní a odbornou poradkyní pro každého, kdo  chce své zdraví rozvíjet, ať už preventivně  či při vzniku  onemocnění.  

Ivana Bozděchová

ivana.png

Studovala jsem Střední zdravotnickou školu v Praze obor dětská sestra. Studium jsem zakončila v roce 1987 maturitou.
 

Poté jsem nastoupila do Nemocnice Pod Petřínem kde jsem pracovala na dětském lůžkovém oddělení.
 

Od roku 2010 jsem pracovala jako sestra u praktického lékaře pro dospělé v Praze.
 

Pro zvýšení mé odborné kvalifikace jsem absolvovala vzdělávací program, po jehož absolvování mi bylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

bottom of page