top of page

MUDr. Zuzana Konopková

zuzana.png

Studovala jsem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Promovala jsem v roce 1997, v roce 2000 jsem složila atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Od roku 2003 jsem pracovala jako praktická lékařka v několika zdravotnických zařízeních v zaměstnaneckém poměru. Věnovala jsem se jak preventivní, tak léčebné péči, včetně prohlídek pracovně-lékařské péče.

V roce 2019 jsem založila ve spolupráci s mým partnerem MUDr. Ivanem Falesem společnost VE ZDRAVÍ s.r.o, ve které od ledna 2020 pracuji jako praktická lékařka.

Jsem členkou České lékařské komory, Společnosti všeobecného lékařství J.E.Purkyně, Sdružení praktických lékařů.

Jsem držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání. Jsem zastánkyní komplexního pohledu na onemocnění, na jeho vznik a průběh. Jsem průvodkyní a odbornou poradkyní pro každého, kdo  chce své zdraví rozvíjet, ať už preventivně  či při vzniku  onemocnění.  

Bc. Klára Lakatošová, DiS.

klarka.png

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Praze obor Všeobecná sestra, kterou jsem zakončila v roce 2004 maturitní zkouškou.

 

Poté jsem nastoupila do Ústřední vojenské nemocnice na pooperační oddělení Neurochirurgické kliniky.

 

V roce 2005 jsem začala studium na Vyšší odborné
zdravotnické škole, kterou jsem zakončila v roce 2009 absolventskou zkouškou v oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

 

Od roku 2009 do roku 2012 jsem studovala vysokou školu, kterou jsem ukončila bakalářskou zkouškou v oboru Všeobecná sestra.

 

Od roku 2018 jsem pracovala jako vedoucí sestra u praktického lékaře v Praze.

 

Práce u praktického lékaře mě naplňuje. Pro mě je důležitý empatický přístup k pacientovi.

bottom of page